Žiadosť č. 73

 • Otázka:
 1. Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v prímestskej autobusovej doprave za obdobie - rok 2017, predložený dopravcom Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, 2. Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v prímestskej autobusovej doprave za obdobie - rok 2017, predložený dopravcom ARRIVA Liorbus, a. s., 3. Výkaz nákladov a výnosov v prímestskej autobusovej doprave za obdobie - rok 2017, predložený dopravcom Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, 4. Výkaz nákladov a výnosov v prímestskej autobusovej doprave za obdobie - rok 2017, predložený dopravcom ARRIVA Liorbus, a. s..
 • Odpoveď:
 1. Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017, predložený dopravcom Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s.; výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017, predložený dopravcom ARRIVA Liorbus, a. s.; výkaz nákladov a výnosov v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017, predložený dopravcom Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. a výkaz nákladov a výnosov v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017, predložený dopravcom ARRIVA Liorbus, a. s., sú uvedené nižšie. Súbor "Ročný výkaz 2017 - ARRIVA Liorbus, a. s." je upravený na základe výsledkov z kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017 poskytnutými na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme u dopravcu, preto údaje v tomto súbore s údajmi v súbore "Ročný výkaz nákladov a výnosov - ARRIVA Liorbus, a. s." sú mierne odlišné.

  - Ročný výkaz 2017 – ARRIVA Liorbus, a. s.
  - Ročný výkaz nákladov a výnosov - ARRIVA Liorbus, a. s.
  - Ročný výkaz 2017 – SAD Žilina, a. s.
  - Ročný výkaz nákladov a výnosov – SAD Žilina, a. s.

   


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky