Žiadosť č. 65

 

  • Otázka:

    Dovoľujem si Vás požiadať o sprístupnenie informácie, či samosprávny kraj eviduje nejaké podnety alebo začal konania vo veci neoprávneného poskytovania zdravotnej starostlivosti tzv. "alternatívnymi liečiteľmi" bez príslušných povolení podľa ustanovení § 82 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 1. a 2., písm. c) ZOPZS zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Odpoveď:

    Odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja neeviduje žiaden podnet a taktiež nevedie žiadne konanie vo veci neoprávneného poskytovania zdravotníckej starostlivosti tzv. “alternatívnymi liečiteľmi“ bez príslušných povolení podľa ustanovení § 82 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 1. a 2., písm. c) ZOPZS zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.