Žiadosť č. 64

 

 • Otázka:

  Prosíme Vás o odoslanie aktuálneho krátkodobého prípadne dlhodobého plánu na opravy ciest v okrese Námestovo. (oprava výtkov, nové asfaltové koberce, zvodidlá, mosty, atď.) Použité informácie chceme použiť na informovanie občanov na okresnej informačnej stránke - http://im-pulz.sk/okr-namestovo/
 • Odpoveď:

  Informácia o pláne opráv a rekonštrukcií na cestách II. a III. triedy v roku 2018 v okrese Námestovo – pre Občianske združenie TPS Zákamenné

  Od začiatku roka 2018 sa už v okrese Námestovo realizovali, alebo ešte realizujú nasledovné akcie:

  Cesta III/2280 Oravské Veselé – vybrané úseky 12 000 m2 predpokladaná cena 120 000 EUR.
  Cesta III/2274 Mútne - Oravské Veselé – vybrané úseky 12 000 m2 predpokladaná cena 120 000 EUR.
  Cesta III/2274 Mútne - prieťah – vybrané úseky 6 000 m2 predpokladaná cena 60 000 EUR.
  Cesta III/2278 Sihelné – vybrané úseky 6 500 m2 predpokladaná cena 65 000 EUR.
  Cesta III/2279 Slaná Voda – vybrané úseky 2 145 m2 predpokladaná cena 21 450 EUR.
  Rekonštrukcia cesty II/520 Zákamenné – Oravská Lesná – vybrané úseky
  Rekonštrukcia cesty III/2270 Zákamenné - Novoť - vybrané úseky.
  Rekonštrukcia a modernizácia mosta na ceste II/520 v Krušetnici predpokladaná cena 231 485 EUR – projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG.
  Rekonštrukcia a modernizácia mosta na ceste II/520 v Lokci predpokladaná cena 395 833 EUR – projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG.
  Zlepšenie dopravnej situácie v križovatke ciest I/78 a III/2276 V Zubrohlave – vybudovanie dopravného ostrovčeka a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
  Investičné oddelenie Úradu ŽSK Žilina pripravuje akcie na opravu a výmenu zvodidiel na ceste II/520 v Oravskej Lesnej a Zákamennom.

  Správa ciest ŽSK Závod Dolný Kubín v rámci svojej bežnej údržbovej činnosti tak ako každý rok na cestách II. a III. triedy vo svojej pôsobnosti vykonáva vysprávku povrchov ciest po zime (ukončená bola 30.6.), čistenie odvodňovačov, kosenie, obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, údržbu mostov mostnou čatou a pod. Údržba ciest a mostov bude samozrejme vykonávaná aj v II. polroku v rámci našich kapacitných a finančných možností.