Žiadosť č. 62

 

  • Otázka:

    Žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií:
    Evidencia žiadostí v zmysle infozákona za rok 2017 v rozsahu uvedenom v §20 písm. a) až písm. d) vrátane.
    Evidencia žiadostí v zmysle infozákona za rok 2016 v rozsahu uvedenom v §20 písm. a) až písm. d) vrátane.
    Evidencia žiadostí v zmysle infozákona za rok 2015 v rozsahu uvedenom v §20 písm. a) až písm. d) vrátane.