Žiadosť č. 60

 

 • Otázka:

  Dovoľujeme si Vás požiadať o sprístupnenie nasledovnej informácie:
  Spôsob a predkladané resp. plánované termíny zabezpečenia poskytovania telekomunikačných služieb pre vašu organizáciu ako verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po skončení platnosti a účinnosti aktuálnych zmlúv a ich súvisiacich dodatkov. Pod telekomunikačné služby sú zahrnuté mobilné hlasové a dátové služby, pevné hlasové služby, služby internetových a dátových pripojení a služby s tým súvisiace.
 • Odpoveď:

  Zmluva so spoločnosťou ORANGE, a.s. na hlasovú službu a mobilné dátové služby je platná do 09.05.2019
  Zmluva so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na hlasovú službu je platná do 20.10.2019 a na dátovú službu je platná na dobu neurčitú. 
  Predpoklad vyhlásenia verejného obstarávania na zabezpečenie poskytovania telekomunikačných služieb bude plánované na začiatok roku 2019.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky