Žiadosť č. 6

  • Otázka

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií:
- Celý protokol z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie v súvislosti s nákupom CT prístrojov do dvoch nemocníc Žilinského samosprávneho kraja.

  • Odpoveď

Kópia protokolu z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie v súvislosti s nákupom CT prístrojov do dvoch nemocníc Žilinského samosprávneho kraja posielame v prílohe.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky