Žiadosť č. 58

 

  • Otázka:

    Do redakcie sme obdržali informáciu, že v obci Povina pribudnú na križovatkách ktoré križujú cestu I/11 inteligentné semafóry.  Poprosíme Vás ak máte viac informácií o umiestnení semafórov v obci Povina, aby ste nám ich poskytli.
  • Odpoveď:

    Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ani Žilinský samosprávny kraj nedisponuje informáciou o zámere vybudovať svetelnú križovatku na ceste I/ 11 v obci Povina. Cesty I. triedy sú vo vlastníctve štátu. Preto Vám odporúčame, aby ste sa s Vašou žiadosťou obrátili na Investičnú výstavbu a správu ciest Žilina.