Žiadosť č. 57

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informácia žiadam Žilinský samosprávny kraj o sprístupnenie informácie o výške rozpočtu na novú telocvičnu pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove, a taktiež o plánovaný dátum dokončenia tejto budovy.

  • Odpoveď:

    Celková výška investícií vynaložených na novú telocvičňu pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove: 807 026,62 Eur s DPH.
    Preberacie konanie stavby bolo ukončené 11.06.2018, v súčasnosti sa pripravuje kolaudačné konanie.