Žiadosť č. 52

 

 • Otázka:
 1. Aká firma realizovala zaťažovaciu skúšku? 
 2. Kto zaťažovaciu skúšku vykonal, kto podpísal záverečnú správu, kto bol zodpovedný za výkon zaťažovacej skúšky, kto kontroloval výkon zaťažovacej skúšky a kto kontroloval záverečnú správu k tejto zaťažovacej skúške?
 3. Zaujíma ma odborná spôsobilosť jednotlivých osôb. 
 4. Prosím mailom poslať skenovanú kópiu správy k tejto zaťažovacej skúške. 
 5. Pre výkon zaťažovacej skúšky takýchto mostov je nutná akreditovaná zaťažovacia skúška v zmysle STN EN ISO 17025?"
 • Odpoveď:
 1. Zaťažovaciu skúšku realizovala firma CONSTRUMAT, s.r.o., Hlinská 2589/20. Žilina
 2. Mená a priezviská jednotlivých osôb. Zaťažovaciu skúšku a výstupnú kontrolu vykonal Ing. Peter Pisca, PhD., protokol kontroloval a správu vypracoval Ing. Daniel Papán, PhD.
 3. Ing. Daniel Papán – autorizačný stavebný inžinier Statika stavieb, ev.č. 5163.
 4. Správa zo skúšky Oravice 003PROTOKOL SO 003
 5. Nie je potrebná.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky