Žiadosť č. 50

  • Otázka:

    - Kedy ba mala byť dokončená realizácia parkoviska v areáli polikliniky v Kysuckom Novom Meste
    - Mesto Kysucké Nové Mesto nám poskytlo informáciu, že výstavba prípojnej cesty na diaľničný privádzač v Kysuckom Novom Meste by mala byť cesta III.triedy v správe ŽSK . O spôsobe jej nadobudnutia prebiehajú rokovania, ale keďže sa má jednať o cestu III. triedy náklady by mal znášať Žilinský samosprávny kraj. Je táto informácia pravdivá? V akom štádiu sú rokovania?

  • Odpoveď:

1.) V prípade parkoviska pred poliklinikou v Kysuckom Novom Meste je stavebníkom mesto, ktoré uzatvorilo zmluvu o dielo s dodávateľom Tradestone s.r.o. Podľa informácií z mesta je termín ukončenia stavby 13.5.2018.

2.) Z otázky nie je úplne jasné o ktorú cestu by malo ísť. V každom prípade podľa súčasných plánov by diaľničný privádzač mal smerovať k ceste I/11 a zároveň aj na Cestu do Rudiny III/2095. Odtiaľ by mal "privádzač" pokračovať ako cesta 3. triedy až k zadnému vchodu do areálu závodu Schaeffler Slovensko s.r.o, kde sa napojí na už existujúcu účelovú cestu okolo závodu (Doktora G. Schaefflera), ktorá sa napája na Dubskú cestu. Diaľničný privádzač až po areál závodu bude realizovať Národná diaľničná spoločnosť a.s.

ŽSK má informácie o tom, že mesto Kysucké Nové Mesto si do územného plánu zapracovalo aj krátky úsek cesty 3. triedy popri priemyselnej zóne. Táto cesta by podľa územného plánu mala spájať križovatku ulíc Neslušská cesta, Športová a Dubská cesta zo severovýchodným rohom areálu závodu. Jej cieľom by malo byť odľahčenie Dubskej cesty od dopravy do a zo závodu.

Vybudovaním privádzača a jeho napojením nielen na diaľnicu, ale aj na cestu I/11 ale aj III/2095 sa významnou mierou odľahčí doprava v celom Kysuckom Novom Meste. Kamiónová doprava bude všetka presmerovaná na privádzač. Osobné automobily v smere od Žiliny ale aj zo severu smere od Krásna nad Kysucou idúce do závodu sa taktiež presunú na tento privádzač. Dubskú cestu tak budú využívať iba obyvatelia severnej časti mesta. V takomto prípade by bola stavba z hľadiska efektívneho využívania finančných prostriedkov ŽSK viac ako otázna, keďže túto novú navrhovanú prístupovú cestu by využívali iba miestni obyvatelia, ale náklady by znášal Žilinský samosprávny kraj. Navyše takáto cesta 3. triedy by bola dlhá iba niekoľko sto metrov a z oboch strán by bola ohraničená miestnymi komunikáciami.