Žiadosť č. 5

 

  • Otázka

 

Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z., by som Vás chcela požiadať o zaslanie výsledku kontroly, ktorý bol vykonávaný Úradom pre verejné obstarávanie SR- Protokol Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 vo veci verejného obstarávania  - súťaže súvisiace s nákupom prístrojov CT, uskutočnených žilinským samosprávnym krajom. 

Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z., rovnako by som vás chcela požiadať o zaslanie zmluvy (zmlúv) aj s prílohami, ktoré boli uzatvorené v danej veci dodávky CT prístrojov pre jednotlivé nemocnice v žilinskom samosprávnom kraji medzi  žilinským samosprávnym krajom a víťaznou (víťaznými) firmou (firmami), ktoré mali zabezpečiť CT prístroje od roku 2010 do 2018 pre žilinský samosprávny kraj na základe verejného obstarávania.   

  • Odpoveď

Kópia Protokolu Úradu pre verejné obstarávanie a kópie zmlúv ohľadom nákupov CT v nemocniciach v Žilinskom kraji.