Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 49

  • Otázka:

    Žiadam Vás o sprístupnenie informácie o tom, ako ŽSK zabezpečuje odvádzanie dažďových (zrážkových) vôd na území ŽSK resp. v prípade, ak má uzatvorenú zmluvu/zmluvy o odvádzaní dažďových (zrážkových) vôd, žiadam o ich zaslanie.

  • Odpoveď:

    Vzhľadom na objemnosť požadovaných informácií, nájdete odpoveď na Vašu žiadosť o poskytnutie informácií ohľadne odvádzania zrážkových vôd v tomto linku: http://file.zask.sk/Zrazkovevody.zip.
    Životnosť tohto linku je 7 dní.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky