Žiadosť č. 47

 

  • Otázka:

    Požadujeme sprístupniť informácie o financovaní sociálnych služieb krízovej intervencie v Žilinskom samosprávnom kraji v roku 2018. A to v štruktúre, uvedenej v priloženej tabuľke 1.