Žiadosť č. 46

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam Žilinský samosprávny kraj o sprístupnenie informácií o výške financií, ktoré boli použité na výstavbu novej telocvične Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove.

  • Odpoveď: 

Prehľad kapitálových výdavkov na prístavbu telocvične – Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Rok                         rozpočet                            čerpanie rozpočtu

2015                                   0 €                                                 0 €

2016                       300 000 €                                                  0 €

2017                       830 000 €                                      571 546 €

2018                       100 000 €                                                  0 €

Za rok 2018 sú uvedené údaje o rozpočte a jeho čerpaní k 23. 04. 2018.