Žiadosť č. 45

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam Žilinský samosprávny kraj o sprístupnenie informácií o výške financií, ktoré boli investované do dopravných ciest na Orave.

  • Odpoveď:

Investície do dopravných ciest na Orave do roku 2016:

Financované ŽSK v tis. €

Orava

2008

326,562

2009

558,315

ROP I. 2009

2 163,01

2010

9,34

ROP II. 2010

685,383

ROP II., OP SR-ČR (PL) 2011

2 048,54

2011

0

2012

398,116

2013

46,475

Rozpočet SR 2013

188,413

ROP III. Povodne

0

2014

114,666

OP PL/SR 2014

481,641

2015

189,965

Úver 2016

550,632

2016

468,189

spolu

8 229,24

Informácie o výške financií, ktoré boli investované do dopravných ciest na Orave za rok 2017 nie sú ešte spracované.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky