Žiadosť č. 44

 • Otázka:

 1. Koľko zamestnancov má Úrad ŽSK
 2. Aké sú výdavky  Úradu ŽSK na administratívu a aký percentuálny podiel celkového schváleného rozpočtu to predstavuje
 3. Aký je platový výmer riaditeľa Úradu ŽSK

 • Odpoveď:

 1. Koľko zamestnancov má Úrad ŽSK: 233 zamestnancov
 2. Aké sú výdavky  Úradu ŽSK na administratívu a aký percentuálny podiel celkového schváleného rozpočtu to predstavuje:
  Výdavky Úradu ŽSK na administratívu rok 2018 : 9 644 792 €
  % podiel k BV Úradu ŽSK rok 2018 : 86,88 %
  % podiel k BV ŽSK rok 2018 : 10,68 %
 3. Aký je platový výmer riaditeľa Úradu ŽSK: 2935 €


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky