Žiadosť č. 43

 • Otázka:

  Na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadam o poskytnutie nasledovných informácií:
  Kto je správcom oficiálnej internetovej stránky Žilinskeho SK a koľko mesačne stojí prevádzkovanie internetovej stránky ŽSK?

 • Odpoveď:

  SPRÁVCA OBSAHU
  Správcom obsahu portálu Žilinského samosprávneho kraja je oddelenie informácií a zahraničných vzťahov Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
  Správca obsahu zodpovedá za informácie zverejnené prostredníctvom tohto portálu. Kontaktná osoba:
  Martina Gazdíková
  041 / 50 32 326

  TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
  Technickým prevádzkovateľom tohto webového sídla je spoločnosť InterWay, s.r.o..
  Technický prevádzkovateľ zodpovedá za technickú prevádzku a programovanie redakčného systému WebJET.

  Kompletná technická prevádzka je riešená servisnou zmluvou v čiastke 600 EUR bez DPH/mesiac.