Žiadosť č. 41

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií:

    - Platové podmienky všetkých vedúcich predstaviteľov župy, teda predsedu, podpredsedov, riaditeľov jednotlivých odborov a vedúcich oddelení za rok 2017 vrátane odmien
    - Platové podmienky všetkých vedúcich predstaviteľov župy, teda predsedu, podpredsedov, riaditeľov jednotlivých odborov a vedúcich oddelení v roku 2018

  • Odpoveď:

    Dosiahnuté platové podmienky za kalendárny rok r. 2017 v hrubom, vrátane odmien a za rok 2018 (3 mesiace zúčtované) – vedúci zamestnanci Žilinského samosprávneho kraja:

Funkcia                                 rok 2017         rok 2018 (3mesiace)

predseda                                 4 805,73 €       1440,55 €

podpredseda                          30 473,14 €     3577,42 €

podpredseda                            --------            3577,42 €

hlavný kontrolór                     31 932,40 €     8289,38 €

riaditeľ kancelárie predsedu  24 639,91 €     6863,19 €

riaditeľ úradu                         45 535,05 €     8777,24 €

riaditeľ odboru                       21 138,74 €     5093,37 €

riaditeľ odboru                       24 942,72 €     6434,59 €

riaditeľ odboru                       31 618,83 €     7570,99 €

riaditeľ odboru                       30 206,47 €     8307,81 €

riaditeľ odboru                       32 214,06 €     6324,27 €

riaditeľ odboru                       23 029,95 €     5711,47 €

riaditeľ odboru                       17 111,45 €     5890,49 €

riaditeľ odboru                       26 753,68 €     5811,05 €

riaditeľ odboru                       25 984,87 €     6764 €

riaditeľ odboru                       22 516,24 €     5083,07 €

riaditeľ odboru                       36 576,10 €     4800 €

riaditeľ odboru                       18 427,64 €     5016,34 €

riaditeľ odboru                       28 513,19 €     7045,72 €

vedúci oddelenia                    21 426,60 €     4800 €

vedúci oddelenia                    28 738,96 €     3839,28 €

vedúci oddelenia                    13 352,40 €     3517,18 €

vedúci oddelenia                    14 041,29 €     3776,87 €

vedúci oddelenia                    17 643,88 €     4507,41 €

vedúci oddelenia                    13 482,01 €     3505,07 €

vedúci oddelenia                    18 770,53 €     5128,93 €

vedúci oddelenia                    19 074,99 €     4487,54 €

vedúci oddelenia                    15 630,99 €     1600 €

vedúci oddelenia                    20 066,34 €     4385,83 €

vedúci oddelenia                    24 769,54 €     6147,68 €

vedúci oddelenia                    18 704,34 €     4986,16 €

vedúci oddelenia                    18 528,63 €     4787,22 €

vedúci oddelenia                    15 411,54 €     3953,59 €

vedúci oddelenia                    17 742,90 €     4500,94 €

vedúci oddelenia                    18 458,89 €     5159,06 €

vedúci oddelenia                    14 409,93 €     3705,51 €

vedúci oddelenia                    13 447,86 €     3795,1 €

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky