Žiadosť č. 41

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií:

    - Platové podmienky všetkých vedúcich predstaviteľov župy, teda predsedu, podpredsedov, riaditeľov jednotlivých odborov a vedúcich oddelení za rok 2017 vrátane odmien
    - Platové podmienky všetkých vedúcich predstaviteľov župy, teda predsedu, podpredsedov, riaditeľov jednotlivých odborov a vedúcich oddelení v roku 2018

  • Odpoveď:

    Dosiahnuté platové podmienky za kalendárny rok r. 2017 v hrubom, vrátane odmien a za rok 2018 (3 mesiace zúčtované) – vedúci zamestnanci Žilinského samosprávneho kraja:

Funkcia                                 rok 2017         rok 2018 (3mesiace)

predseda                                 4 805,73 €       1440,55 €

podpredseda                          30 473,14 €     3577,42 €

podpredseda                            --------            3577,42 €

hlavný kontrolór                     31 932,40 €     8289,38 €

riaditeľ kancelárie predsedu  24 639,91 €     6863,19 €

riaditeľ úradu                         45 535,05 €     8777,24 €

riaditeľ odboru                       21 138,74 €     5093,37 €

riaditeľ odboru                       24 942,72 €     6434,59 €