Žiadosť č. 38

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie informácie, aké vysoké boli bežné výdavky ŽSK na chod Úradu podľa tabuľky.