Žiadosť č. 36

 

 • Otázka:

  Podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vás žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie informácií:
  Či Žilinský samosprávna kraj uzavrel s niektorou s uvedených spoločností (nižšie v texte) dvojstranný právny úkon (zmluvu, dohodu) na dodávku tovaru, služieb, zhotovenie diela, veci alebo iných plnení. Ak áno žiadame poskytnúť kópie všetkých zmlúv vrátane dodatkov, doplnení ako aj s tým súvisiacich jednostranných právnych úkonov (odstúpení, výpovedí, započítaní a pod.)

  A - Accounting com s.r.o.
  AVANTO, a.s.
  CAP Invest a.s.
  DRANO, s.r.o.
  HKD, s.r.o.
  IZ plus s.r.o.
  OTNAVA Dolný Kubín s.r.o.
  OTNAVA FACILITY MANAGEMENT SERVICES s.r.o., predtým OTNAVA Trstená s.r.o.
  OTNAVA GROUP a.s.
  OTNAVA Mohelnice s.r.o.
  OTNAVA Podunajské Biskupice s.r.o.
  OTNAVA VENDO PARK Galanta s.r.o., predtým OTNAVA Galanta s.r.o.
  OTNAVA Zlaté Moravce s.r.o.
  OTTTAVA s.r.o., predtým OTNAVA s.r.o.
  TLM INVEST s.r.o.
  TLM a.s.
  TLM Group s.r.o.
  TREI real OTNAVA s.r.o., predtým OTNAVA Košice

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky