Žiadosť č. 35

 

  • Otázka:

    1. výpis investícii v oblasti cestovného ruchu za posledných 5 rokov podľa okresov s názvom projektu a investovanou sumou
    2. plán investícii a rozvoja majetku a inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC ZA na území okresu Ruzomberok na nasledujúce 4 roky

  • Odpoveď:
1. výpis investícii v oblasti cestovného ruchu za posledných 5 rokov podľa okresov s názvom projektu a investovanou sumou:

1. Projekt:Krásy a zaujímavostí Žilinského kraja

· aktivity: (Kulinárske dni, konferencia, propagačné materiály), 
· podpora rozvoja cestovného ruchu vo všetkých regiónoch ŽSK
· realizácia: 2011 – 2015
· celkové výdavky : 237 500,- €

2. Projekt: Objavme spolu Žilinský kraj

· aktivity: (Templárske výpravy, konferencia, propagačné materiály)
· podpora rozvoja cestovného ruchu vo všetkých regiónoch ŽSK
· realizácia: 2011 -2015
· celkové výdavky: 237 500,- €

3. Mikroprojekty: 
a) „Trasy, traste sa!“ – cezhraničná spolupráca SR - ČR
b) „Na bicykli na chaty, vyskúšaj si to aj ty!“ –cezhraničná spolupráca SR- ČR
c) „To, čo nájdeš na webe, odjazdi si v teréne!“ – cezhraničná spolupráca SR - ČR

Trasy, traste sa!
· aktivity: konferencia Cyklotrasy, tvorba cykloturistických a lyžiarsko-bežeckých máp, tvorba videosprievodcov cyklotrasami 
· dotknuté územie – pohraničie Žilinský a Zlínsky kraj
· celkové výdavky projektu: 10 462,62 € 
· realizácia: 2014-2015

Na bicykli na chaty, vyskúšaj si to aj ty!
· aktivity: Zmapovanie nových cykloturistických trás a spracovanie dokumentácie, legalizačné konanie, seminár pre odbornú verejnosť – legalizačné konanie, seminár pre širokú verejnosť, vytvorenie Chatového poludníka v sedle Bumbálka, vytvorenie elektronického sprievodcu (propagačný materiál)
· dotknuté územie – pohraničie Žilinský a Zlínsky kraj (horské chaty)
· celkové výdavky projektu: 6 898,54 €
· realizácia 2014-2015

To, čo nájdeš na webe, odjazdi si v teréne!
· aktivity: podrobné GPS zameranie cykloturistických trás, spracovanie GPS dát a ich umiestenie na webovú stránku za.cykloportal.sk v podobe tipov na výlety s fotografiami trás a ich charakteristikou
· dotknuté územie – pohraničie Žilinský a Zlínsky kraj 
· celkové výdavky projektu: 7 858,48 €
· realizácia 2014 -2015

4. Projekt: Revitalizácia cykloturistického odpočívadla
Projekt s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis 
· aktivity: osadenie nového cykloturistického odpočívadla v sedle Demänová, osadenie imidžového cyklosmerovníka v sedle Demänová, osadenie nového cyklosmerovníka v Oravskej Lesnej 
· dotknuté územie : región Orava
· poskytnutý grant na projekt: 2 458,00 € (schválené)

5. Generálna obnova cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom kraji 
Projekt z dotácie Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR
Požadovaná dotácia: 19.784,64€ (schválené)
Hlavným cieľom projektu je obnova existujúcich cykloturistických trás v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Vybrané boli predovšetkým kostrové diaľkové cyklomagistrály. Špecifickým cieľom projektu je generálna obnova maľovaného značenia, doplnenie chýbajúcich stanovísk cykloturistickej orientácie novými cyklosmerovníkmi, výroba a montáž nových, náhrada zničených a chýbajúcich prvkov cykloturistickej orientácie. Účelom projektu je spoľahlivo naviesť cykloturistov k prírodným a kultúrnym pamiatkam regiónu a podporiť tak športovo - rekreačný cestovný ruch zameraný na aktívny pohyb na bicykli.

6. Projekt Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno 
Projekt s podporou Nadácie Kia Motors Slovakia 
· aktivity : budovanie cyklotrasy Hrad Budatín – Hrad Strečno, podujatia na cyklotrase
· dotknuté územie : región Horné Považie
· poskytnuté granty spolu : 290 000,- €
· realizácia : 2012 – doposiaľ

7. Projekt Beskydsko – Javornícka lyžiarska bežecká magistrála
Projekt podporený dotáciou z Úradu Vlády SR
· aktivity : vybudovanie lyžiarskej bežeckej trasy na hrebeni Javorníkov, sprejazdnenie trasy, osadenie odpočívadiel, máp, smerovníkov, tlač propagačného materiálu
· dotknuté územie : región Kysuce
· celkové výdavky projektu : 150 000,- €
· realizácia : 2012 – doposiaľ (údržba bežeckej trate realizovaná z vlastných zdrojov ŽSK)

2. plán investícii a rozvoja majetku a inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC ZA na území okresu Ruzomberok na nasledujúce 4 roky

Plán investícií na nasledujúce 4 roky nevieme zatiaľ predložiť, vzhľadom na to, že investičné zámery na rok 2018-2020 sú v štádiu schvaľovania. Zverejňovať tieto údaje môžeme až po schválení Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja.