Žiadosť č. 33

  • Otázka:

    Poskytoval ŽSK v rokoch 2005 – 2017 financie, granty či dotácie na výstavbu chodníkov popri cestách 2. a 3. triedy nasledovným obciam horných Kysúc: Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná, Klokočov, Korňa, Podvysoká, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Makov?
    V akej výške a kedy dostali vyššie uvedené obce horných Kysúc financie, granty či dotácie zo ŽSK na výstavbu chodníkov popri cestách 2. A 3. triedy v rokoch 2005 – 2017? Žiadam uviesť konkrétnu obec, kedy boli financie schválené a v akej výške.

  • Odpoveď:

    Žilinský samosprávny kraj v rokoch 2005-2017 neposkytol dotácie na výstavbu chodníkov popri cestách 2. a 3. Triedy obciam Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná, Klokočov, Korňa, Podvysoká, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Makov.(v zmysle VZN ŽSK č.4/2004 a VZN ŽSK č.46/2016).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky