Žiadosť č. 32

 • Otázka:

  Žiadam o informácie ohľadom rekonštrukcie mosta v obci Lokca (okres Námestovo).
  Stručné informácie: dĺžka trvania, cena, zhotoviteľ stavby,predpokladaný termín ukončenia, spôsob financovania.

 • Odpoveď:

  Práce na moste v Lokci sa vykonávajú za prevádzky mostu po poloviciach.

  Dĺžka trvania: 10 mesiacov spolu s mostom v Krušetnici (je to jedna zmluva o dielo)
  Cena: podľa ZoD na most v Lokci je 395.833,04 € s DPH
  Zhotoviteľ:  MBM GROUP s.r.o., Námestovo
  Termín ukončenia: stavba bola odovzdaná 2.10.2017
  Spôsob financovania: z eurofondov, z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR