Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 31

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie informácií: Vyplatené odstupné bývalej hovorkyni žilinského samosprávneho kraja v EURÁCH.

  • Odpoveď:

    Pracovná pozícia hovorcu nie je vedúcou pozíciou, preto zverejnenie údajov o dotknutej osobe môže byť poskytnuté v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám len s jej súhlasom.
    Keďže dotknutá osoba už v našej organizácii nepracuje, nemáme možnosť požiadať ju o súhlas.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky