Žiadosť č. 3_

  • Otázka
  1. Štatutárka ŽSK informovala prostredníctvom médií, že pre rozhodnutie o pripomienkovaní či nepripomienkovaní „Protokolu ÚVO týkajúceho sa kontroly obstarávania CT“ z decembra 2017 sa radila s odborníkmi. Išlo o zamestnancov Úradu ŽSK? 
  2. Ak áno, tak z ktorých konkrétnych odborov a oddelení úradu?
  3. Ak išlo o externých odborníkov,  boli s nimi uzatvorené zmluvy, resp. inak formalizované vzťahy? Prosím uviesť linky na zverejnené zmluvy, faktúry a podobne týkajúce sa tohto poradenstva.
  4. Prosím o zaslanie analýz a štúdií alebo iných dokumentov (či už od externých dodávateľov alebo od zamestnancov Úradu ŽSK), ktoré boli zabezpečené pre účel rozhodnutia o pripomienkovaní či nepripomienkovaní „Protokolu ÚVO týkajúceho sa kontroly obstarávania CT“ z decembra 2017.

  • Odpoveď
  1. Áno, išlo o zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
  2. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja komunikovala so zamestnancami, ktorí sú v odboroch a oddeleniach vecne príslušných podľa organizačného poriadku a štruktúry Úradu ŽSK.
  3. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja osobne nerealizovala konzultácie alebo poradenstvo s externým subjektom, teda subjektom mimo zamestnancov Úradu ŽSK a Žilinského samosprávneho kraja.
  4. V tejto otázke vám sprístupňujeme stanovisko Žilinského samosprávneho kraja zaslané Úradu verejného obstarávania. (Analýza ŽSK pre ÚVO.

Rozhodnutie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky