Žiadosť č. 29

  • Otázka:

  1. Koľko žiadosti podali občania o poskytnutie informácie v  zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.? 
  2. Koľko žiadosti bolo vybavených a koľko zamietnutých? 
  3. Existuje v súčasnosti štatistika ohľadom predmetu a vybavení týchto žiadosti? Mohli by ste mi ju poskytnúť? 

  • Odpoveď:

  1. rok 2016 – 78, rok 2017 – 106
  2. rok 2016: vybavených – 71, zamietnutých – 5, postúpených – 2
    rok 2017: vybavených – 93, zamietnutých – 4, postúpených – 5, čiastočne postúpených – 4
  3. Štatistika 2016/2017