Žiadosť č. 25

  • Otázka:

    Koncom roka 2017 bol v obci Rudinka zabezpečený „svah“ pred padaním kameňov na cestu. Je možné poskytnúť informácie, kto financoval toto zabezpečenie svahu a koľko tieto stavebné úpravy celkovo stáli?

  • Odpoveď:

    Objednávateľom prác na sanácií svahu v obci Rudinka pod názvom „Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú. Rudinka“,  bola Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Zhotoviteľom stavebných úprav bola firma Hastra, s.r.o., s vysúťaženou cenou 18 977,12 EUR bez DPH.