Žiadosť č. 21

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie nasledovných informácií:
    - bolo podané v súvislosti s obstaraním CT prístrojov pre nemocnice v Liptovskom Mikuláši a Trstenej z roku 2011 Trestné oznámenie a v kladnom prípade kedy, kým a kde bolo toto trestné oznámenie podané.

  • Odpoveď:

    Vo veci obstarávania dvoch CT prístrojov do nemocníc v Trstenej a Liptovskom Mikuláši v roku 2011 vedú orgány činné v trestnom konaní samostatné trestné stíhanie. Na základe konzultácií s povereným vyšetrovateľom sa Úrad ŽSK v tejto chvíli rozhodol nepodať trestné oznámenie, keďže trestné stíhanie v tejto veci je už vedené. Úrad ŽSK a jeho zamestnanci sú pri vyšetrovaní s orgánmi činnými v trestnom konaní plne súčinní.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky