Žiadosť č. 20

 • Otázka:

  Vyplatené odstupné v EURÁCH odchádzajúcim z VUC  Žilina :
  Predseda ŽSK
  Podpredsedovia ŽSK
  Riaditeľ úradu
  Nezvolení poslanci
  Ostatní s uvedením pozície, funkcie a výškou odstupného jednotlivo v Eurách

 • Odpoveď:

  Vyplatené odstupné v EURÁCH odchádzajúcim z VUC  Žilina :
  Predseda ŽSK - 955,54 €
  Podpredsedovia ŽSK - žiadne
  Riaditeľ úradu - 10 339,78 €
  Nezvolení poslanci - žiadne

  Ostatní s uvedením pozície, funkcie a výškou odstupného jednotlivo v Eurách:
  Riaditeľka kancelárie predsedu ŽSK – 5 540,05 €