Žiadosť č. 2

  • Otázka

V tlačovej správe z 9. 1. 2018 uvádzate „... Úradu Žilinského samosprávneho kraja teraz pre porušenie zákona hrozí niekoľkostotisícová pokuta. „Počkáme si na definitívne rozhodnutie úradu,“ dodala Jurinová s tým, že medzitým požiadali Ústav súdneho inžinierstva, aby znalecky vyčíslili spôsobenú škodu....“ http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinska-zupa-kupila-dva-ct-pristroje-za-cenu-styroch-2.html

  • Odpoveď
1. Tlačová správa bola zaslaná médiám elektronickou poštou dňa 9.1.2018 o 15:04 hod. 

2. Ústav súdneho inžinierstva bol oslovený Úradom žilinského samosprávneho kraja osobne / ústne poverenou osobou v sídle Ústavu súdneho inžinierstva dňa 8.1.2018 v dopoludňajších hodinách.

Rozhodnutie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky