Žiadosť č. 18

 • Otázka:

  Vzhľadom na aktuálnu chorobnosť na Slovensku, by som Vás chcel požiadať o informácie o aktuálnom stave v našom meste. Koľko základných, materských a stredných škôl je zatvorených? Aká je aktuálne chorobnosť (cca počet chorých za posledné dva týždne - nárast/pokles)? Ako využívajú učitelia chrípkové prázdniny? Akú prevenciu odporúčate?

 • Odpoveď:

  Na základe uvedeného Vám zasielame nasledovné stanovisko: Žilinský samosprávny kraj má v meste Kysucké Nové Mesto v zriaďovateľskej pôsobnosti len 3 stredné školy: Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto, Strednú odbornú školu strojnícku, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto a Spojenú školu, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto.

  Chorobnosť v uvedených školách:

  1. Gymnázium, Kysucké Nové Mesto:
  •  chrípkové prázdniny v škole neboli,
  •  za posledné 2 týždne bolo chorých cca 38 žiakov (17 %) a 5 učiteľov (26 %).

  2. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto:
  •  chrípkové prázdniny v škole neboli,
  •  za posledné 2 týždne bolo chorých cca 50 žiakov (10 %) a 1 učiteľ (2 %).

  3. Spojená škola, Kysucké Nové Mesto:
  •  chrípkové prázdniny v škole neboli,
  •  za posledné 2 týždne bolo chorých cca 50 žiakov (6 %) a 5 učiteľov (6 %).

  K otázke ako využívajú učitelia chrípkové prázdniny a akú prevenciu odporúčame sa nebudeme vyjadrovať vzhľadom na to, že chrípkové prázdniny na uvedených školách neboli a opatrenia smerujúce na prevenciu chrípky Žilinský samosprávny kraj neprijal.