Žiadosť č. 17

 • Otázka:

  Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som vás chcel požiadať, aby ste:

  a)  konkretizovali funkciu osoby, ktorá bola dňa 8. 1. doobeda osobne na ÚSI - bola touto osobou predsedníčka ŽSK, bol ňou niektorý z 57 poslancov ZSK -ak áno, prosím uviesť meno, bol ňou riaditeľ úradu alebo riaditeľ odboru, ak áno, ktorého odboru? Bol to vedúci oddelenia? Ktorého? Ak oslovenie ÚSI osobne uskutočnil referent z niektorého odboru/oddelenia Úradu ŽSK, žiadam konkretizovať o aký odbor/oddelenie ide. Žiadam odpovedať na každú odrážku osobitne, jasne a zrozumiteľne: ÁNO/NIE  v pri doplňujúcich otázkach - konkretizovať buď meno a priezvisko alebo odbor/oddelenie.

  b) kto poveril túto osobu "osobne osloviť ÚSI"? - uviesť funkciu splnomocniteľa.

 • Odpoveď:

  a)  Osoba, ktorá bola dňa 8. 1. 2018 v doobedňajších hodinách osobne na Ústave súdneho inžinierstva, bol poradca zamestnaný na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

  b) Na výkon jednania predmetnej záležitosti dal pokyn riaditeľ Úradu ŽSK.