Žiadosť č. 16

  • Otázka:

    Žiadosť o poskytnutie informácií o poranených a uhynutých živočíchoch v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami na pozemných komunikáciách vo vlastníctve a správe ŽSK a o výskyte inváznych druhov rastlín v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry vo vlastníctve a v správe ŽSK za rok 2017.

  • Odpoveď:

    Správa ciest ŽSK ako majetkový správca ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja neeviduje na cestných pozemkoch výskyt inváznych rastlín uvedených v príl. č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z.. a ani strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci dopravnej infraštruktúry SR.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky