Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 14

 

  • Otázka:

    Na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) si Vás týmto dovoľujem požiadať o zaslanie preberacieho protokolu, ktoré sa týka dvoch CT prístrojov zakúpených pre nemocnice v Liptovskom Mikuláši a Trstenej na základe verejného obstarávania, ktoré vyhlásila Žilinská župa v 23.8.2011. Zákazka s názvom „Multidetektorové počítačové tomografy“, ktorú vyhrala spoločnosť Intes Poprad.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky