Žiadosť č. 13

 

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam Úrad ŽSK o sprístupnenie informácie o rozpise normatívnych finančných prostriedkov už po jeho konečných úpravách za roky 2013 - 2016 rozpísaných podľa jednotlivých krajov, kde sú rozpísané aj jednotlivé stredné školy v ZP ŽSK.
  • Odpoveď:

    V prílohe Vám zasielame požadované informácie o konečných úpravách rozpočtov (ďalej len „KUR“) za roky 2013 – 2016 rozpísaných podľa jednotlivých stredných škôl v ZP ŽSK. KUR rozpísané podľa jednotlivých krajov je zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (https://www.minedu.sk/normativne-financovanie/).

    KUR 2013 2016

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky