Žiadosť č. 11

  • Otázka:

    Má Žilinský samosprávny kraj schválené VZN o spôsobe vykonania referenda na území  kraja tak, ako to ustanovuje zákon o samosprávnych krajoch v § 15, ods. 8, ktorý hovorí, že zastupiteľstvo nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii referenda.

  • Odpoveď:

    Žilinský samosprávny kraj nemá schválené nariadenie v zmysle § 15, ods. 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), nakoľko nie sú aktuálne naplnené dôvody na vyhlásenie referenda v zmysle toho istého zákona.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky