Žiadosť č. 101

 

  • Otázka


1. Výška mesačného platu riadiacich a vedúcich zamestnancov Úradu ŽSK s uvedením ich pozície a výšky platu.

 

2. Výška odmien riadiacich a vedúcich zamestnancov Úradu ŽSK s uvedením pozície výšky odmeny podľa výplatného obdobia (mám na mysli napr. ak sú mesačné /ročné / polročné)

3. Počet zamestnancov pracujúcich na dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru a sumár ročných nákladov na všetkých „dohodárov“ spolu.

  • Odpoveď

K bodu 1., 2, 3

 

Informácie o výške mesačného platu a odmien riadiacich a vedúcich zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja sú uvedené v tabuľke, kde sú zároveň uvedené informácie o počte osôb pracujúcich na dohody uzatvorené mimo pracovného pomeru a odmeny vyplatené na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru.

  •  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky