Žiadosť č. 101

  • Otázky

  1. Výška mesačného platu riadiacich a vedúcich zamestnancov Úradu ŽSK s uvedením ich pozície a výšky platu.
  2. Výška odmien riadiacich a vedúcich zamestnancov Úradu ŽSK s uvedením pozície výšky odmeny podľa výplatného obdobia.
  3. Počet zamestnancov pracujúcich na dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru a sumár ročných nákladov na všetkých „dohodárov“ spolu.
  • Odpovede
  1. Tabuľka

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky