Žiadosť č. 10

 

  • Otázka:

    Prosím o poskytnutie informácie a zápisnice zo zasadnutia komisie Odboru správy majetku ŽSK zaoberajúcej sa vyhodnotením cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov v zmysle zverejnenej OVS č.2/2018/TU.