Žiadosť č. 1

 • Otázka:

  Obsah požadovaných informácií:

  V odpovedi č. 06616/2017/OIaZV-2 zo dňa 21.12.2017 sú uvedené pri zriaďovateľovi ŽSK školské internáty pri Akadémiách, SZŠ, SOŠ a pri Spojených školách:


  Považie
  1. Školský internát pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina;
  Kysuce
  1. Školský internát pri Spojenej škole, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto.
  Orava
  6. Školský internát pri Spojenej škole, Hattalova 471, Nižná;
  7. Školský internát pri Spojenej škole, Medvedzie 133/1, Tvrdošín;
  Turiec
  5. Školský internát pri Spojenej škole (neskôr Strednej odbornej škole rybárskej), Na    Drienok 454, Mošovce (vyradený k 31.08.2012).
  Ako samostatný právny subjekt je uvedený:
  Liptov
  6. Školský internát, Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok

  1. V ktorom roku vznikli uvedené spojené školy?
  2. Ktoré stredné školy a školské zariadenia boli najskôr vyradené zo siete a následne zaradené spojením do uvedených spojených škôl ako ich organizačné zložky a súčasti?
  3. Ktoré stredné školy a ich školské zariadenia existovali pred vznikom uvedených spojených škôl?
  4. Ktoré stredné školy a školské zariadenia sú organizačnými zložkami a súčasťami uvedených spojených škôl?

  V odpovedi č. 06616/2017/OIaZV-2 zo dňa 21.12.2017 sú uvedené pri neštátnych subjektoch školské internáty pri Akadémii, Gymnáziu, SOŠ, pri Súkromnej SOŠ - od 1.1.2017 pri Súkromnej spojenej škole a pri Súkromnej spojenej škole internátnej:

  4. Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo (od 01.01.2017 zmena názvu na Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo);
  5. Súkromná spojená škola internátna, Školský internát, Svederník 21, 013 32  Svederník – Súkromná spojená škola internátna, Svederník 21, 013 32 Svederník (vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.12.2010).

  K bodu 4
  1. V ktorom roku vznikla uvedená Súkromná stredná odborná škola EDUCO, Námestovo a jej súčasť Súkromný školský internát?
  2. Ktoré stredné školy a školské zariadenia boli najskôr vyradené zo siete a následne zaradené spojením do súkromnej spojenej školy ako jej organizačné zložky a súčasti?
  3. Ktoré stredné školy a ich školské zariadenia existovali pred vznikom Súkromnej spojenej školy EDUCO, Námestovo?
  (Pozn.: Súkromná SOŠ EDUCO a Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy EDUCO?)
  4. Ktoré stredné školy a školské zariadenia sú organizačnými zložkami a súčasťami uvedenej Súkromnej spojenej školy EDUCO, Námestovo?

  K bodu 5
  1. V ktorom roku vznikla uvedená Súkromná spojená škola internátna, Svederník?
  2. Ktoré školy a školské zariadenia boli najskôr vyradené zo siete a následne zaradené spojením do súkromnej spojenej školy internátnej ako jej organizačné zložky a súčasti?
  3. Ktoré školy a ich školské zariadenia existovali pred vznikom Súkromnej spojenej školy internátnej?
  4. Ktoré školy a ich školské zariadenia sa stali organizačnými zložkami a súčasťami uvedenej Súkromnej spojenej školy internátnej?
  5. Ktoré stredné školy a ich školské zariadenia existovali pred vznikom uvedenej Súkromnej spojenej školy internátnej?
  6. Ktoré stredné školy a ich školské zariadenia boli organizačnými zložkami a súčasťami  uvedenej Súkromnej spojenej školy internátnej?
  7. V odpovedi je uvedené „Súkromná spojená škola internátna, Školský internát, Svederník 21, 013 32  Svederník“. Spojená škola je však spojená z niekoľkých škôl ako organizačných zložiek, a teda Školský internát je súčasťou ktorej školy?

  K odpovedi č. 06616/2017/OIaZV-2 zo dňa 21.12.2017 – za obdobie od 1.9.2007 do 1.9.2017:


  1. Ktoré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK majú/mali názov Akadémiá internátna, SZŠ internátna, SOŠ internátna, Spojená škola internátna?
  2. Ktoré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych subjektov majú/mali názov Akadémia internátna, Gymnázium internátne, Súkromná SOŠ internátna, Súkromná spojená škola internátna?
  3. Ktoré internátne školy a školské zariadenia - školské internáty/internáty/domovy mládeže v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a neštátnych subjektov existovali pred platnosťou a po platnosti školského zákona č. 245/2008 Z. z.?
  4. Ktorých internátnych škôl a školských zariadení - školských internátov/internátov/domovov mládeže v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a neštátnych subjektov sa týkala zmena názvu platnosťou školského zákona č. 245/2008 Z. z.?
  5. Čo bolo súčasťou  internátnych škôl  zaraďovaných do siete škôl pred platnosťou a po platnosti školského zákona č. 245/2008 Z. z.?

 • Odpoveď:

  A) ŽSK školské internáty pri Akadémiách, SZŠ, SOŠ a pri Spojených školách:

  Považie
  Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
  1. 01.09.2008,
  2. Stredné odborné učilište, Rosinská cesta 4, 010 08  Žilina, Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, 010 08  Žilina, Domov mládeže, Rosinská cesta 4, 010 08  Žilina,
  3. Stredné odborné učilište, Rosinská cesta 4, 010 08  Žilina, Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, 010 08  Žilina, Domov mládeže, Rosinská cesta 4, 010 08  Žilina,
  4. Organizačné zložky Spojenej školy Rosinská cesta 4, Žilina: Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina, Športové gymnázium, Súčasti školy:  Školská jedáleň a Školský internát.


  Kysuce
  Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
  1. 01.09.2008,
  2. Stredná priemyselná škola, Nábrežná 3215, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Obchodná akadémia, Nábrežná 3215, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Domov mládeže pri SPŠ, Nábrežná 3215, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Školská kuchyňa a školská jedáleň pri SPŠ
  3. Stredná priemyselná škola, Nábrežná 3215, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Obchodná akadémia, Nábrežná 3215, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Domov mládeže pri SPŠ, Nábrežná 3215, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Školská kuchyňa a školská jedáleň pri SPŠ,
  4. Organizačné zložky Spojenej školy, Nábrežná 3215, 024 01 Kysucké Nové Mesto: Stredná priemyselná škola, Nábrežná 3215, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Obchodná akadémia, Nábrežná 3215, 024 01 Kysucké Nové Mesto, súčasti školy: Školská jedáleň a Školský internát.


  Orava
  Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
  1. 01.09.2007,
  2. Stredné odborné učilište, Hattalova 471, Nižná, Stredná umelecká škola, Hattalova 471, Nižná, Školská kuchyňa a školská jedáleň pri SOU, Hattalova 471, Domov mládeže pri SOU Hattalova 471, Nižná,
  3. Stredné odborné učilište, Hattalova 471, Nižná, Stredná umelecká škola, Hattalova 471, Nižná, Školská kuchyňa a školská jedáleň pri SOU, Hattalova 471, Domov mládeže pri SOU Hattalova 471, Nižná,
  4. Organizačné zložky Spojenej školy, Hattalova 471, Nižná: Stredná odborná škola technická, Stredná umelecká škola. Súčasti školy: Školský internát a Školská jedáleň.

  Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
  1. 01.09.2007,
  2. Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, Stredná priemyselná škola, I. Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, Domov mládeže pri SPŠ I. Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, Školská jedáleň pri SPŠ I. Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín,
  3. Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, Stredná priemyselná škola, I. Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, Domov mládeže pri SPŠ I. Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, Školská jedáleň pri SPŠ I. Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín,
  4. Organizačné zložky Spojenej školy, Medvedzie 133/1, Tvrdošín: SPŠ Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín a Obchodná akadémia I. Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín. Súčasti školy: Školská jedáleň a Školský internát.


  Turiec
  Spojená škola, Na Drienok 454, Mošovce (neskôr Strednej odbornej škole rybárskej),
  1. 01.09.2007,
  2. Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Učilište poľnohospodárske a rybárske, Školská jedáleň, Domov mládeže,
  3. Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Učilište poľnohospodárske a rybárske, Školská jedáleň, Domov mládeže,
  4. Organizačné zložky Spojenej školy, Na Drienok 454, Mošovce: Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Učilište poľnohospodárske
  a rybárske; súčasti školy: Školská jedáleň a Školská kuchyňa a Domov mládeže.

  Stredná odborná škola rybárska, Na Drienok 454, Mošovce 
  1. 01.09.2009,
  2. Spojená škola,  Na Drienok 454, Mošovce,  s organizačnými zložkami: Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Učilište poľnohospodárske a rybárske, súčasti školy: Školská jedáleň a školská kuchyňa a Domov mládeže,
  3. Spojená škola,  Na Drienok 454, Mošovce,  s organizačnými zložkami: Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Učilište poľnohospodárske a rybárske, súčasti školy: Školská jedáleň a školská kuchyňa a Domov mládeže,
  4. Stredná odborná škola rybárska; súčasti školy: Školský internát a Školská jedáleň. Zrušená k 31.08.2012.


  Liptov
  Školský internát, Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok, je samostatný právny subjekt – nie je súčasťou žiadnej strednej školy.

  B) Neštátne subjekty - školské internáty pri Akadémii, Gymnáziu, SOŠ, pri Súkromnej SOŠ - od 1.1.2017 pri Súkromnej spojenej škole a pri Súkromnej spojenej škole internátnej:

  K bodu 4:
  Súkromná spojená školy EDUCO, Námestovo
  Otázky 1,2,4 – ŽSK požadovanými informáciami nedisponuje. Žiadosť v tejto časti postupujeme MŠVVaŠ, Stromová 1, 813 30 Bratislava
  Otázka č. 3 - „Ktoré stredné školy a ich školské zariadenia existovali pred vznikom Súkromnej spojenej školy EDUCO, Námestovo“ uvádzame:

  Pred vznikom Súkromnej spojenej školy EDUCO Námestovo existovala Spojená škola, Slanická osada, 029 01  Námestovo s organizačnými zložkami: Hotelová akadémia a Obchodná akadémia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja do 31.08.2016. Od 01.09.2016 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti EDUCO NO s.r.o., Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo.

  K bodu 5:
  Súkromná spojená škola internátna, Svederník
  Otázky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - ŽSK požadovanými informáciami nedisponuje. Žiadosť v tejto časti postupujeme MŠVVaŠ, Stromová 1, 813 30 Bratislava

  C)  Za obdobie od 1.9.2007 do 1.9.2017:

  1. Ktoré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK majú/mali názov Akadémia internátna, SZŠ internátna, SOŠ internátna, Spojená škola internátna?

  Žiadne zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK nemajú a ani nemali názov Akadémia internátna, SZŠ internátna, SOŠ internátna, Spojená škola internátna.

  2. Ktoré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych subjektov majú/mali názov Akadémia internátna, Gymnázium internátne, Súkromná SOŠ internátna, Súkromná spojená škola internátna?
  3. Ktoré internátne školy a školské zariadenia - školské internáty/internáty/domovy mládeže v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a neštátnych subjektov existovali pred platnosťou a po platnosti školského zákona č. 245/2008 Z. z.?
  4. Ktorých internátnych škôl a školských zariadení školských internátov /internátov /domovov mládeže v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a neštátnych subjektov sa týkala zmena názvu platnosťou školského zákona č. 245/2008 Z. z.?
  5. Čo bolo súčasťou  internátnych škôl  zaraďovaných do siete škôl pred platnosťou a po platnosti školského zákona č. 245/2008 Z. z.?

  ŽSK požadovanými informáciami nedisponuje. Žiadosť v tejto časti postupujeme MŠVVaŠ, Stromová 1, 813 30 Bratislava


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky