Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosti o informácie v roku 2018

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

Žiadosť č. 1 Žiadosť č. 36 Žiadosť č. 65  Žiadosť č. 95
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 37  Žiadosť č. 66  Žiadosť č. 96 
Žiadosť č. 8 Žiadosť č. 38  Žiadosť č. 67  Žiadosť č. 97 
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 39 Žiadosť č. 68  Žiadosť č. 98 
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 40  Žiadosť č. 69  Žiadosť č. 99 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 41  Žiadosť č. 70  Žiadosť č. 100
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 42  Žiadosť č. 71 
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 43  Žiadosť č. 72 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 44  Žiadosť č. 73
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 45  Žiadosť č. 75
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 46  Žiadosť č. 76 
Žiadosť č. 17 Žiadosť č. 47  Žiadosť č. 77
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 48  Žiadosť č. 78 
Žiadosť č. 19  Žiadosť č. 49  Žiadosť č. 79 
Žiadosť č. 20  Žiadosť č. 50  Žiadosť č. 80 
Žiadosť č. 21  Žiadosť č. 51  Žiadosť č. 81 
Žiadosť č. 22  Žiadosť č. 52  Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 53  Žiadosť č. 83 
Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 54  Žiadosť č. 84 
Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 55  Žiadosť č. 85 
Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 56 Žiadosť č. 86 
Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 57  Žiadosť č. 87 
Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 58  Žiadosť č. 88 
Žiadosť č. 30  Žiadosť č. 59  Žiadosť č. 89 
Žiadosť č. 31 Žiadosť č. 60  Žiadosť č. 90 
Žiadosť č. 32  Žiadosť č. 61  Žiadosť č. 91 
Žiadosť č. 33  Žiadosť č. 62  Žiadosť č. 92 
Žiadosť č. 34  Žiadosť č. 63  Žiadosť č. 93 
Žiadosť č. 35  Žiadosť č. 64  Žiadosť č. 94 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky