Žiadosti o informácie v roku 2018

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

Žiadosť č. 1 Žiadosť č. 36 Žiadosť č. 65 
Žiadosť č. 2  Žiadosť č. 37   Žiadosť č. 70 
Žiadosť č. 3  Žiadosť č. 38  Žiadosť č. 71
Žiadosť č. 4  Žiadosť č. 39  Žiadosť č. 72  
Žiadosť č. 5  Žiadosť č. 40 Žiadosť č. 73 
Žiadosť č. 6  Žiadosť č. 41   Žiadosť č. 75 
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 42 Žiadosť č. 76 
Žiadosť č. 8 Žiadosť č. 43  Žiadosť č. 77
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 44 Žiadosť č. 78
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 45  Žiadosť č. 79 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 46 Žiadosť č. 80 
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 47 Žiadosť č. 81 
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 48 Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 49 Žiadosť č. 83 
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 50 Žiadosť č. 84 
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 51  Žiadosť č. 85 
Žiadosť č. 17 Žiadosť č. 52 Žiadosť č. 86
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 53  Žiadosť č. 87
Žiadosť č. 19  Žiadosť č. 54 Žiadosť č. 88
Žiadosť č. 20  Žiadosť č. 55  Žiadosť č. 89  
Žiadosť č. 21  Žiadosť č. 56 Žiadosť č. 90  
Žiadosť č. 22  Žiadosť č. 57  Žiadosť č. 91 
Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 58 Žiadosť č. 92
Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 59  Žiadosť č. 93
Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 60 Žiadosť č. 94 
Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 61  Žiadosť č. 95
Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 62 Žiadosť č. 96 
Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 63   Žiadosť č. 97  
Žiadosť č. 30  Žiadosť č. 64 Žiadosť č. 98
Žiadosť č. 31 Žiadosť č. 65  Žiadosť č. 99 
Žiadosť č. 32  Žiadosť č. 66  Žiadosť č. 100
Žiadosť č. 33  Žiadosť č. 67  Žiadosť č. 101
Žiadosť č. 34  Žiadosť č. 68 
Žiadosť č. 35  Žiadosť č. 69