Žiadosť č. 99

 

 • Otázka:
 1. Aká je aktuálna výška platov súčasných riaditeľov odborov Úradu ŽSK a rovnako vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení príslušných odborov ŽSK? Žiadam v štruktúre odpovede uviesť meno riadiaceho, vedúceho zamestnanca a konkrétnu sumu, v zmysle prvej vety.
 2. Koľko osôb momentálne zastáva súčasne riadiacu funkciu riaditeľov odborov ŽSK a funkciu rovnako vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení príslušných odborov ŽSK?
 3. Bola pri výberových konaniach do súčasných riadiacich funkcií odborov ŽSK zohľadnená súčasne:

  -prax v danom odbore
  -referencie od bývalých zamestnávateľov,
  -rovnako ako aj psychologické testy, bežná prax pri tomto type pohovorov?
 • Odpoveď:
 1. Aká je aktuálna výška platov súčasných riaditeľov odborov Úradu ŽSK a rovnako vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení príslušných odborov ŽSK? Žiadam v štruktúre odpovede uviesť meno riadiaceho, vedúceho zamestnanca a konkrétnu sumu, v zmysle prvej vety.
  Bukovinský Štefan, vedúci oddelenia správy majetku zdravotníckych zariadení – plat 940 € v hrubom, Ing. Dolníková Katarína, vedúca oddelenia programovania, monitorovania a hodnotenia – plat 1038 € v hrubom, Ing. Fučík Dalibor, vedúci oddelenia krízového riadenia, BOZP a správy registratúry – plat 1148 € v hrubom, Ing. Gajdičiarová Marta, vedúca oddelenia ekonomiky – 916 € v hrubom, JUDr. Hikkerová Mária, vedúca oddelenia právneho – plat 1540 € v hrubom, Ing. Horčičková Magda, riaditeľka odboru správy majetku ŽSK – plat 1780 € v hrubom, Mgr. Hreusová Katarína, vedúca oddelenia verejného obstarávania – plat 1300 € v hrubom, Ing. Chupeková Zdenka, vedúca oddelenia účtovníctva – 1306 € v hrubom, Ing. Kadlečíková Eleonóra MBA, riaditeľka odboru investícií – plat 1820 € v hrubom, Ing. Kasáková Zuzana, vedúca oddelenia personálneho, PaM – plat 1372 € v hrubom, Ing. Klimíková Anna, riaditeľka odboru organizačného – 2018 € v hrubom, Mgr. Kubica Peter, riaditeľ odboru informácií a zahraničných vzťahov – plat 2067 € v hrubom, Ing. Kučerák Roman, vedúci oddelenia informatiky – plat 1544 € v hrubom, Mgr. Ing. Mahútová Sylvie, vedúca oddelenia činnosti orgánov kraja – plat 1350 € v hrubom, PhDr. Majbíková Anna MBA, riaditeľka odboru zdravotníctva – plat 2046 € v hrubom, Ing. Mičicová Eleonóra, vedúca oddelenia nakladania s majetkom – plat 1246 € v hrubom, Ing. Mokrý Ivan, riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania – plat 1559 € v hrubom, Ing. Neslušanová Renáta, riaditeľka odboru SO pre IROP – plat 1628 € v hrubom, Ing. Patúš Michal, riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja- plat 1657 € v hrubom, Mgr. Pauková Marta, riaditeľka odboru sociálnych vecí – plat 1866 € v hrubom, Ing. Pažická Iveta, vedúca oddelenia implementácie projektov – plat 1092 € v hrubom, PhDr. Polák Peter, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov – plat 1205 € v hrubom, Mgr. Rovňanová Eva, riaditeľka odboru školstva a športu – plat 1365 € v hrubom, Ing. Ševčíková Janka, vedúca oddelenia rozpočtu a cien- plat 1298 € v hrubom, Mgr. Ševčíková Šumská Miroslava, riaditeľka odboru kultúry – plat 1313 € v hrubom, Mgr. Školová Janka, vedúca oddelenia metodiky a športu – plat 972 € v hrubom, Šošková Darina, vedúca oddelenia vnútornej prevádzky – plat 1023 € v hrubom, Ing. Ulaher Stanislav, riaditeľ odboru financií – plat 1927 € v hrubom, Mgr. Zigová Barbora, vedúca oddelenia cestovného ruchu a informácií – plat 928 € v hrubom a RNDr. Žureková Ivana, riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania, zástupkyňa riaditeľa úradu – plat 2438 € v hrubom.
 2. Koľko osôb momentálne zastáva súčasne riadiacu funkciu riaditeľov odborov ŽSK a funkciu rovnako vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení príslušných odborov ŽSK?  - 30
 3. Bola pri výberových konaniach do súčasných riadiacich funkcií odborov ŽSK zohľadnená súčasne:
  - prax v danom odbore - áno
  - referencie od bývalých zamestnávateľov - áno, ak boli k dispozícii
  - rovnako ako aj psychologické testy, bežná prax pri tomto type pohovorov? - nie, nakoľko nejde o pozície, pri ktorých je výkon činností podmienený absolvovaním psychotestov