Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 93

 

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadam ako povinnú osobu v zmysle § 2 ods. 1 zákona o sprístupnenie podrobných informácií o projektoch regionálneho rozvoja podporovaných z fondov EÚ, ktoré sa budú realizovať alebo sa už začali uskutočňovať v programovom období 2014 – 2020 v regióne Orava.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky