Žiadosť č. 92

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam, aby ste mi oznámili počet zamestnancov VÚC.
  Taktiež žiadam o oznámenie počtu zamestnancov, ktorý boli prijatý do pracovného pomeru na dobu neurčitú v roku 2017, t. j. od 1.1.2017.

 • Odpoveď:

 1. „počet zamestnancov VÚC“
  Aktuálne je počet zamestnancov  na Úrade Žilinského samosprávneho kraja vo fyzických osobách 236.
 2. „Taktiež žiadam o oznámenie počtu zamestnancov, ktorý boli prijatý do pracovného pomeru na dobu neurčitú v roku 2017, t. j. od 1.1.2017“
  Počet zamestnancov, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru v roku 2017 na dobu neurčitú je k dnešnému dátumu 0.