Žiadosť č. 9

 

  • Otázka:

    2. Žiadam predloženie Vašich návrhov potrebných opráv či úprav hlavnej cesty a jej okolia, ktoré boli predložené Mgr. Petrom Šugárom na rokovaní na ŽSK a p. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom ŽSK za prítomnosti projektantov a projektových manažérov pri príležitosti príprav investičného zámeru úprav cesty č. II/538 a jej okolia, ktorý by sa mal realizovat v rokoch 2017 – 2018

    3. Predloženie zápisnice z rokovania Petra Šugára na ŽSK s p. Jozefom Štrbom , podpredsedom ŽSK, za prítomnosti projektantov a projektových manažérov pri príležitosti príprav investičného zámeru úprav cesty č. II/538 a jej okolia, ktorý by sa mal realizovať v rokoch 2017 – 2018

    4. Predloženie investičného zámeru úprav cesty č. II/538 a jej okolia, ktorý by sa mal realizovať v rokoch 2017 – 2018

    5. Predloženie najdôležitejších úprav cesty č. II/538 a jej okolia, ktoré boli predložené vecne príslušným orgánom v súvislosti s rekonštrukciou Strečna, ako aj predloženie celej komunikácie s vecne príslušnými orgánmi v tejto veci.
  • Odpoveď:

    2.V prílohe zasielame zápis z rokovania s obcou Terchová a Belá k príprave projektového zámeru rekonštrukcie cesty II/583. (Zápis z rokovania s obcami k PZ II-583_12_4_2016_Belá – Terchová)

    3. Viď bod č. 2

    4. V prílohách ( PZ – Belá 1, PZ – Belá 2) posielame v grafickej forme priložený projektový zámer rekonštrukcie cesty II/583 – úseky v obci Belá . V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa riadnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty II/583 Gbeľany – Párnica, ktorý bude spracovávať dokumentáciu na stavebné povolenie v zmysle projektového zámeru, kde bude možné ešte dopracovať prípadné drobné zmeny.

    5. V súvislosti s rekonštrukciou hradu Strečno neboli na rokovaniach stanovené žiadne úpravy cesty II/583. Dohodlo sa, že na cestu II/583 nebude smerovaná obchádzka pre ťažkú nákladnú dopravu a zo strany dopravnej polície v čase úplnej uzávierky cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno bude zabezpečovaná zvýšená kontrolná činnosť cestnej premávky na uvedenej ceste II/583.

    Prílohy: 
    PZ - Belá 1, PZ - Belá 2
    Zápis z rokovania s obcami k PZ II-583_12_4_2016_Belá - Terchová

 

 Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky