Žiadosť č. 87

 

  • Otázka: 
  1. Podal niektorý nezávislý kandidát zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja kandidátnu listinu nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja prostredníctvom splnomocnenca?
  2. Ak áno, bol takýto nezávislý kandidát zaregistrovaný pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, resp. na kandidátnu listinu sa neprihliadalo?
  3. Bola niektorému nezávislému kandidátovi prevzatá kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja mimo sídla samosprávneho kraja? (napr. v nemocnici, doma...)
  4. Bola niektorému nezávislému kandidátovi prevzatá kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja prostredníctvom splnomocnenca?
  • Odpoveď:

    1. - 4.: NIE

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky