Žiadosť č. 84

 • Otázka:

 1. Kedy (v ktorom roku) vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia hovorcu?
 2. Kedy vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia tlačový tajomník/komunikačný manažér/osoba zodpovedná za styk s médiami/referent komunikácie?
 3. Kedy vzniklo vo Vašej inštitúcii tlačové, resp. komunikačné oddelenie?
 4. Kedy vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia riaditeľa komunikačného, resp. tlačového odboru?
 5. Prosím o zaslanie menného zoznamu hovorcov a riaditeľov komunikačných odborov a presné roky, kedy vo Vašej spoločnosti pôsobili od zriadenia tejto pozície až do súčasnosti.
 6. Koľko osôb je v súčasnosti zamestnaných na komunikačnom, resp. tlačovom/mediálnom odbore? 
 7.  Aké kritériá musí spĺňať osoba hovorcu pri prijatí do zamestnania (vzdelanie, znalosť jazykov, prax, osobnostné a povahové predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku, v ktorej sú tieto kritériá uvedené? Ak áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti.
 8. Aké kritériá musí spĺňať osoba zamestnaná na pozícii tlačový tajomník/komunikačný manažér/osoba zodpovedná za styk s médiami/referent komunikácie, resp. všetky osoby zamestnané na tlačovom a komunikačnom odbore, a riaditeľ tlačového/komunikačného odboru pri prijatí do zamestnania (vzdelanie, znalosť jazykov, prax, osobnostné a povahové predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku, v ktorej sú tieto kritériá uvedené? Ak áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti.
 9. Je možné aspoň približne zhrnúť, koľko novinárskych otázok dostane komunikačný odbor za určité časové obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok)? 

 • Odpoveď:

 1.  V r. 2002.
 2.  V r. 2002.
 3.  V r. 2002- oddelenie informácií a styku s verejnosťou na organizačnom útvare sekretariát predsedu.
 4. Samostatný odbor informácií a styku s verejnosťou bol schválený organizačnou zmenou na zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 25.2.2004. 
 5. Na pozícii  tlačového hovorcu pôsobili zamestnanci v slede: Miroslav Bátovský od 1.3.2002 do 30.4.2003, Mgr. Marika Gajdošíková od 1.7.2003 do 31.1.2006, Mgr. Peter Kubica od 11.2.2006 do 30.11.2009, Mgr. Zuzana Stančíková od 1.12.2009 do 24.2.2011, Ing. Radka Kulaviaková od 25.2.2011 do 31.3.2012, Mgr. Peter Kubica od 1.4.2012 do 30.9.2012, Mgr. Hana Sahulčíková od 1.10.2012 do 30.9.2014, Mgr. Peter Kubica od 1.10.2014 do 22.1.2015, Ing. Lenka Záteková od 23.1.2015 doposiaľ.   Na pozícii vedúceho odboru, resp. riaditeľa odboru pôsobili zamestnanci v slede: Ing. Ivana Gorčáková od 1.4.2002 do 16.5.2006, Mgr. Peter Kubica od 17.5.2006 do 30.9.2012, Mgr. Hana Sahulčíková od 1.10.2012 do 31.12.2013, Mgr. Peter Kubica od 1.1.2014 doposiaľ.
 6. Na oddelení cestovného ruchu a informácií sú v súčasnosti zamestnaní 4 zamestnanci, ktorí sa zaoberajú oblasťou informácií a komunikáciou s verejnosťou.
 7. Hovorca by mal byť bezúhonnou osobou s dobrými vyjadrovacími schopnosťami, znalý kompetencií samosprávneho kraja. Vzdelanie minimálne stredoškolské s maturitou, resp. vysokoškolské 1. stupňa a vyššie. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je vítaná. Vítané sú aj praktické skúsenosti z oblasti mediálnych výstupov. Osoba by mala mať príjemné vystupovanie a pozitívny dojem na publikum. Zamestnaneckú príručku s kritériami nemáme vydanú.
 8. Komunikačný manažér zodpovedný za styk s médiami  by mal byť bezúhonnou osobou s dobrými vyjadrovacími schopnosťami, znalý kompetencií samosprávneho kraja. Vzdelanie minimálne stredoškolské s maturitou, resp. vysokoškolské 1. stupňa a vyššie. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je vítaná. Vítané sú aj praktické skúsenosti z oblasti žurnalistiky, resp. iných obdobných skúseností. Osoba by mala dokonale poznať spisovnú slovenčinu slovom aj písmom. Zamestnaneckú príručku s kritériami nemáme vydanú.
 9. Nie je možné presne špecifikovať počet prijatých novinárskych otázok, keďže ide o aktivitu samotných novinárov, ktorí podľa ich potrieb a aktuálnych udalostí pripravujú rôzne témy z jednotlivých oblastí líšiacich sa každý týždeň, mesiac či rok. Svoje otázky adresujú emailom, telefonicky alebo osobne. Priemerne ide o 100 otázok mesačne.