Žiadosť č. 83

  • Otázka:

  1. či VUC Žilina za roky 2012,2013,2014,2015,2016,2017 využíval právne služby niektorej advokátskej kancelárie či konkrétneho advokáta pre akékoľvek právne veci
  2. v prípade ak VUC Žilina využíval právne služby niektorej advokátskej kancelárie či konkrétneho advokáta za roky 2012,2013,2014,2015,2016,2017, žiadam uviesť o koho sa jednalo
  3. zároveň žiadam uviesť za uvedené roky skutočný počet takýchto právnych služieb a v akej konkrétnej výške boli celkovo jednotlivo za roky 2012,2013,2014,2015,2016,2017,
  4. zároveň aká výška platby jednotlivo za uvedené roky bola preplatená za tieto poskytnuté služby 
  5. zároveň žiadam uviesť za uvedené roky o akú konkrétnu právnu službu sa jednalo, teda o aký konkrétny predmet plnenia išlo zo strany advokáta či kancelárie v jednotlivých prípadoch zastupovania


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky