Žiadosť č. 82

  • Otázka:

    1/ či predseda VUC Žilina za roky 2012,2013,2014,2015,2016,2017 ktorý v prípade ak využíval služobné motorové vozidlo VUC Žilina aj so šoférom, mal udelený výslovný súhlas zastupiteľstva VÚC Žilina na používanie služobného motorového vozidla VUC Žilina na "mimopracovné účely" (aj súkromné účely) a zároveň aj v "mimopracovnom čase" aj so služobným vodičom alebo bez vodiča.

  • Odpoveď:

    Predseda VÚC Žilina za roky 2012 – 2017 nevyužíval súkromné motorové vozidlo VÚC na súkromné účely a ani necestoval takýmto služobným motorovým vozidlo VÚC na zasadnutia NR SR.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky