Žiadosť č. 81

 

 • Otázka:

  - V obci Rudinka na ceste smerom do Vrania padajú na cestu neustále kamene. Naposledy teraz v nedeľu 24.septembra. Cestu má podľa informácií z obecného úradu na starosti VÚC, preto sa teda pýtam, či plánuje VÚC nejako zabezpečiť, aby kamene, ktoré majú naozaj veľmi veľkú veľkosť nepadali na cestu a neohrozovali bezpečnosť vodičov, cyklistov či chodcov na tejto ceste? Prikladám aj foto.
  - V súvislosti s cestou cez obec Rudinka mám tiež otázku k vodorovnému značeniu, ktoré sa tu zrealizovalo len nedávno. Po celom úseku cesty, dokonca aj v neprehľadných úsekoch je prerušovaná čiara? Je to nelogické a navyše nebezpečné.  Z akého dôvodu usúdili kompetentní, že tu môže všade prerušovaná čiara, v obci to vnímajú veľmi negatívne a pýtajú sa či VÚC predsa len nezváži význam tohto vodorovné značenie a v nebezpečných úsekoch nezmenia čiaru na plnú?
 • Odpoveď:

  Situácia v obci Rudinka:
  Kvôli situácii s padajúcimi kameňmi zo svahu v obci Rudinka na ceste smerom do Vrania už boli zorganizované tri stretnutia so zástupcami obce, CHKO (keďže celý priľahlý svah už spadá do CHKO), urbár, projektantom, geológom, a zástupcami správy ciest. Momentálne projektant spolu s inžinierskym geológom spracúvajú minimálne dve variantné riešenia, ktoré odovzdajú SC ŽSK  v 40. týždni; následne po odsúhlasení všetkými dotknutými organizáciami, chcú navrhnuté riešenie zrealizovať do konca roka 2017.

  Realizácia vodorovného dopr. značenia v obci Rudinka:
  29.9.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov správy ciest s dodávateľskou firmou, ktorá realizuje VDZ. Dojednané kroky budú viesť k náprave a oprave VDZ, aby spĺňalo všetky normy uvedené v technických predpisoch.  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky